زمزمه های جنگ در گذر از دروازه های عقلی قسمت سوم

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هدایت به بالای صفحه

زمزمه های جنگ در گذر از دروازه های عقلی قسمت سوم

وبسایت رسمی معراج بهزادیانی
به وب سایت من خوش آمدید

زمزمه های جنگ در گذر از دروازه های عقلی قسمت سوم

 

 

 

 

 

زمزمه های جنگ در گذر از دروازه های عقلی
قسمت سوم
عربستان هسته ای و اهداف عربستان در منطقه
قطعا قصد عربستان سعودی تبدیل جنگ نیابتی ڪنونی در سوریه عراق یمن با ایران به جنگ نظامی مستقیم است اما زمان این ڪار به مولفه های بسیار و دقیق در عربستان بستگی دارد مثلا دستیابی عربستان به ڪلاهڪ های هسته ای یا ابزار های پیشرفته تری از تسلیحات معمول که به گمان خودشان دست برتر را در مقابل ایران به آن ها بدهد بدلیل اینکه نیروهای نظامی عربستان با وجود هزینه های صدها میلیارد دلاری هنوز ضعف های جدی در مقابل رقیب خود دارند پس به یک همچین چیزی برای پیروزی بر ایران نیاز دارند
عربستان طی چندین سال اخیر نشان داده از هیچ تلاشی برای دستیابی به سلاح های هسته ای فروگذار نخواهد ڪرد این تلاش عربستان از حدود بیش از ۳۰ سال پیش ودر حمایت از پروژه های هسته ای عراق و پاڪستان برای دستیابی آن ها به ڪلاهڪ های هسته ای بوده است تا جاییڪه عربستان حامی اصلی مالی پروژه دستیابی پاڪستان به بمب های هسته ای است اما احتمالا تضمین عربستان برای ساپورت مالی این پروژه ها استفاده پاڪستان از آن ها به نفع عربستان در هرگونه درگیری احتمالی با ایران است طی سال های متمادی عربستان سعودی به صورت غیر مستقیم تمایل شدید خود را برای برخورداری از سلاح های ڪشتار جمعی از جمله موشڪ های هسته ای نشان داده و خواهان این امر بوده که با استفاده از این ابزار های وارداتی خلا های شدید خود را در حوزه های مختلف پر ڪند و در مقابل رقبای منطقه df-3 ای خود دست برتر را داشته باشداز جمله این اقدامات واردات موشڪ های
چین با برد ۲۷۰۰ ڪیلومتر در دهه ی نود میلادی و همینطور دریافت موشڪ های بهینه سازی شده شاهین ۲ پاڪستان با برد ۳۲۰۰ ڪیلومتر در سال های اخیر ڪه هر دو نوع این موشڪ ها قابلیت حمل ڪلاهڪ هسته ای دارند میباشد
این اقدامات بیانگر این است ڪه عربستان تنها یڪ قدم تا سلاح های ڪشتار جمعی فاصله دارد و آن هم دستیابی به البته مهمترین و سخت ترین قسمت ڪار است
عربستان برای دستیابی به ڪلاهڪ های هسته ای ۴ راه اصلی دارد
1-انتقال مستقیم ڪلاهڪ های هسته ای از پاڪستان
2-انتقال ڪلاهڪ های هسته ای از ڪره شمالی
3-انتقال تڪنولوژی ساخت ڪلاهڪ های هسته ای از پاڪستان
4-ساخت ڪلاهڪ های هسته ای جدید در پاڪستان و انتقال آن ها به عربستان
ناگفته نماند انتقال این سلاح ها از آمریڪا و رژیم صهیونیستی به هیچ وجه قابل تصور و پیش بینی نیست آمریکا که دایه رهبری جهانی را دارد وخود را یک ناظم جهانی میداند به هیچ وجه نمیتواند اولا ان پی تی را نادیده بگیرد
وبه تمام شرڪا و همپیمانان خود پشت پا بزندو آنان را به صف آرایی در مقابل خود فرا بخواند و به یڪ دولت تندرو و حامی تروریست چنین ابزار های مهلڪی را بدهد وثانیا آمریڪا متضمن منافع اسراییل در منطقه است ڪه هیچگاه برای او رقیب نمیتراشد و در سوی دیگر رژیم سعودی و صهیونیستی به عنوان دو دشمن سنتی شناخته میشوند هرچند هم اڪنون هردو فقط برای نابودی ایران دست در دست هم مبارزه میڪنند ولی ڪسی نیست ڪه نداند اگر از سالها پیش تا امروز موضوع ایران مطرح نبود هم اڪنون شاهد نبرد عربستان و اسراییل بودیم
البته راه اول انتقال ڪلاهڪ های هسته ای الزامات و شرایط بسیار دشواری خواهد داشت مخصوصا در شرایطی ڪه زراد خانه ها و زیر ساخت های هسته ای پاڪستان تحت رصد جهانی و مخصوصا آمریڪاست ڪه هرچند پاڪستان باتوجه به عدم امضای ان پی تی تعهدی در قبال آن ندارد
اما هرگونه لغزشی از سوی این ڪشور در مورد ڪلاهڪ های هسته ای واڪنش شدید جهانی را در پی خواهد داشت
البته حضور رییس ستاد ڪل نیرو های مسلح پاڪستان در اولین رونمایی از موشڪ های df-3
عربستان با قابلیت حمل ڪلاهڪ هسته ای به منزله مهر تاییدی بر عربستان هسته ای و حمایت همه جانبه از آن توسط پاڪستان بودانتقال این موشڪ ها از ڪره شمالی هرچند محتمل است اما امڪان آن ضعیف است در زمانی ڪه ڪره شمالی از نظر مالی وضع خوبی ندارد و عربستان ڪه حالادرحال غلطیدن در دلار های نفتی است هر گونه اصطحڪاڪ ڪوچڪی از طرف این ڪشور با ڪره شمالی و پیشنهاد های اغوا ڪننده خطر آفرین خواهد بود اما روابط تهران و مسڪو با پیونگ یانگ نیز در این رابطه تاثیرات خاص خود را خواهد داشت راه سوم نیز بدلیل عدم وجود زیر ساخت های مناسب و ڪافی در عربستان نیز منتفی خواهد بودراه چهارم ڪه محتمل ترین گزینه است اما در سال های گذشته نیز اخبار غیر موثقی مبنی بر طراحی و ساخت دو ڪلاهڪ هسته ای در پاڪستان برای عربستان منتشر شد احتمالا یڪ بلوف رسانه ای بوده است چرا ڪه دولت باراڪ اوباما ڪه حتی با انتقال سلاح های مقدماتی از آمریڪا به عربستان افراطی مخالف بود و از میزان خطر عربستان اولا برای اسراییل وثانیا منطقه و جهان به خوبی آگاهی داشت ابدا اجازه همچین ڪاری را به پاڪستان نمیداد پس هم اڪنون احتمال وجود ڪلاهڪ های هسته ای در عربستان ضعیف است با این حال اگر عربستان در سال های آینده بدنبال دستیابی به سلاح های ڪشتار جمعی باشد بر روی گزینه چهارم بیشترین تمرڪز و سرمایه گذاری را خواهد داشت
اما در این زمان با روی ڪار آمدن ترامپ غیر قابل پیش بینی وغیر قابل محاسبه و رد طرح عدم فروش تسلیحات ممنوعه به عربستان در ڪنگره ی آمریڪا احتمال رخداداین موضوع در این سال ها بشدت بالا خواهد رفت ودر رفتار مشڪوڪ و ضماعم محرمانه قراردادهای چند صد میلیارد دلاری امڪان دارد که یڪی از ابعاد مذاڪره های محرمانه و خصوصی آن ها ڪه محمد بن سلمان با حضور چندین ماهه در آمریڪا بر روی آن ها تمرڪز بسیار داشته در مورد اجازه انتقال سلاح های ممنوعه به عربستان به بهانه مقابله با ایران باشد.
اگر امروز با دقت به رفتار عربستان در تمایل به افزایش تنش ها با ایران نگاه ڪنیم میبینیم یڪی از دلایل عمده افزایش این تمایلات فروش چند صد میلیارد دلاری جنگ افزار های فوق پیش رفته توسط ایالات متحده به این ڪشور میباشد قراداد هایی ڪه احتمالا پشت گرمی و دلخوشی اصلی دولت سعودی است ڪه به دنبال آن شدید ترین لحن دولتمردان سعودی را در دو سال اخیر شاهد بوده ایم ڪه به شدت ایران و عربستان را به سمت جنگ سوق میدهد
اما اگر دلیل سعود لحن تهاجمی عربستان رابا دقت مد نظر قرار دهیم یا همچون جنگ یمن یڪ غرور و خود بینی ڪاذب است یا نشان دهنده دستیابی به ابزار جدیدی است ڪه به گمان آن ها دست برتر را در تقابل با ایران به آن ها میدهد و این یڪ چیزی مثل نزدیڪ شدن عربستان به سلاح هسته ای است ڪه جسارت زیادی به آن ها داده واما از سوی دیگر این کنش های تهاجمی میتواندبه خاطر بن بست رسیدن تمام راه های عربستان برای مهارایران و جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی شیعی ایران باشد ڪه احتمال میدهند با گسترش تظاهرات و اعتراضات داخلی از سوی مردم عربستان و جهت گیری آن به سمت یڪ انقلابی مثل آنچه آن ها انقلاب خمینی میخوانند اوضاع از ڪنترل آن ها خارج شود و دولت سعودی سرنگون شود مخصوصا در این زمان ڪه شرایط برای فوران خشم خفته مردم عربستان بسیار مساعد است
تظاهرانی ڪه به سبب بی عدالتی های اجتماعی است همانند زندگی ۳۰ درصد مردم عربستان زیر خط فقر با وجود
درآمد های هنگفت نفتی و هزینه های جنگ که با ڪاهش شدید یارانه های ڪالاهای مصرفی مزید بر علت است و همینطور مهمترین علت یعنی واریز مستقیم۹۰ درصد از پول نفت مردم عربستان به جیب شاهزاده های خاندان ملعونه این مخالفت ها را افزایش داده و از طرفی چیز دیگری ڪه عربستان را به درگیری با ایران سوق میدهد تا حدودی مختومه شدن پرونده داعش در عراق و سوریه است
لازم به ذڪر است ماجرای ایجاد و پرورش داعش توسط دولت های مرتجع منطقه و ایالات متحده و همچنین برخی ڪشور های اروپایی در واقع برای ضربه زدن به ایران و ناامن ڪردن مرز های جمهوری اسلامی ایران بود هراس از رسیدن بیداری اسلامی به عربستان وتکمیل بهار عربی عربستان را مجبور به این کار میکرد در واقع ماجرای داعش برای انحراف افکار و توجه ها از ظلم های پیدا و پنهان دیکتاتوران و مستبدان و خونخواران در کشور های اسلامی بود که کم کم این بیداری و هشیاری از جمهوری اسلامی داشت به مراکز اسلامی تسری پیدا میکرد و با هشیاری مردم مسلمان دیگر کنترل آن ها امکان پذیر نبود
پس با ایجاد معضل داعش برای جهان اسلام به خوبی توانستند حواس ها را منحرف کنند اما این روز ها کمکم با خاتمه یافتن ماجرای داعش یکبار دیگرموج خفته بهارعربی و بیداری اسلامی دوباره زنده خواهد شد و عربستان هم برای تثبیت موقعیت خودش و هم برای رهایی از این موج سعی خواهد کرد با افزایش تنش ها با ایران دوباره جریانات غیر همسوی خود را منحرف کند و یکی از تجلیگاه های آن میتواند درگیری نظامی میان ایران و عربستان باشد
و اما مردم عربستان
عربستان یک سوم ایران جمعیت دارد و مجموع سربازان ایران در حالت عادی حدود دو و نیم برابر سربازان عربستان سعودی است جامعه عربستان بشدت منزوی و بسته است مردم عربستان در عین حال که دارای اندیشه های افراطی هستند بسیار محافظه کار شناخته میشوند واز جمله اقدامات مهم محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان تلاش هایی برای گشایش جامعه بشدت محافظه کار عربستان بوده که البته تا کنون بی نتیجه مانده اما وی اگربخواهد از این مردم در راستای عمل به رویاهایش استفاده کند اقدامات خود را با جدیت ادامه خواهد داد قطعا او با استفاده از مردم منفعل کشورش نمیتواند در مقابل ایران حرفی برای گفتن داشته باشد همانطور که در قضیه یمن مردم این کشور به شدت بیتفاوت بودند و عربستان مجبور شد با اجیر کردن مزدورانی از سایر کشور ها با مردم یمن بجنگد پس محمد بن سلمان و اطرافیانش هر قدر هم فعال و کنشگر باشند اما بدون مردمش موثر نخواهند بود اما اگر مردم این کشور نیز اینگونه نبودند بازهم دولت سعودی نمیتوانست در مقابل ایران مقاومت کندگفتنی است آذرماه ۹۴ در یک برنامه کارشناسی در شبکه cnn
آمریکا که در آن ۳ تن از تحلیگران سعودی حضور داشتند یکی از این تحلیلگران ادعایی مطرح کرد مبنی بر اینکه در صورت حمله عربستان به ایران جنگنده های سعودی ظرف مدت ۴ تا ۶ ساعت میتوانند آسمان ایران را تسخیر کنند در همان اثنا وزیر خارجه اسبق آمریکا که به عنوان میهمان به صورت تلفنی در برنامه حضور داشت بیان کرد که حرف های شما بیشتر جنبه جوک وخنده دارد وی با خنده ای تمسخر آمیز گفت که اگر ایران با شما وارد درگیری مستقیم شود شما حتی فرصت نخواهید کرد تا تلفنتان را بردارید و از ما درخواست کمک کنید و حتی آمریکا نیز تاکنون چنین ادعایی را مطرح نکرده و ایران با هر کشور دیگری که شما فکر میکنید متفاوت است
موضوع دیگری که عربستان علاوه بر کمبود نیروی انسانی با وجود جوان بودن جمعیت با آن مواجه است نبود نیروی متخصص در اغلب حوزه هاست عربستان بحران نبود نیروی متخصص را با واردات گسترده نیرو های غیر بومی عمدتا از مصر و پاکستان وچین همینطور از کشور های اروپایی و ایالات متحده تامین میکند
همانند تعداد زیادی خلبان اروپایی که هم اکنون در یمن در حال مبارزه برای عربستان اند. نبود نیروهای ماهر بومی در اغلب حوزه ها که مهمترین آن حوزه نظامی است ابزار ها و جنگ افزار های چند صد میلیارد دلاری را عملا به اسباب بازی هایی بلا استفاده درون موزه های عظیم تبدیل خواهد کرد عربستان سعودی نشان داد که حتی با وجود هزینه های میلیاردی برای اجیر کردن مزدوران در جنگ یمن نیز هرگز این خلا شدید پر نخواهد شد
پایان قسمت سوم


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

تاريخ : جمعه 19 تير 1396 ساعت: 17:34